سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود مقیمی – مرکز تحقیقات زیست محیطی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر
غلامرضا فقیه –
حیدر فقیه –
رانا چوی –

چکیده:

اثرات خشکسالی در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ بر روی موجودات کفزی تالاب حله در سال ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفت . این بررسی بصورت فصلی از ۵ ایستگاه بوسیله نمونه بردار گراب نمونه برداری صورت گرفت که پس از شناسایی موجود ات بنتیک و ثبت اطلاعات ،داده های بدست آمده با اطلاعات سالهای قبل از خشکسالی ۱۳۸۰-۱۳۸۲ مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.طبق یافته های این مطالعه، ۹ گروه از گونه های بنتیک شامل یک رده Hirudina دو راسته odonata Ephemeroptera و ۶ خانواده Thiaridae، Valvatidae،Ephemaridae ،Chironomidae Baetidae،Culicidae شناسایی شدند. بر اساس مطالعات انجام گرفته تراکم موجودات کفزی به میزان زیادی کاهش نشان میدهد، بطوریکه از تعداد ۱۳۶۲ عدد در متر مربع طی سالهای۱۳۸۰-۱۳۸۲ به ۱۴۷ عدد در متر مربع در سال ۱۳۸۶ رسیده بود ضمنا از لحاظ تنوع گونه ای، غنای گونه ای ،شاخص پراکنش و نوع پراکنش اختلافهای قابل توجهی در کل سال و در بین فصول ایستگاههای پنج گانه ثبت گردید . بطورکلی مطالعه حاضر اثرات جنبه های مختلف خشکسالی از جمله کاهش عمق آب،کاهش اکسیژن محلول آب،افزایش دمای آب، کاهش میزان غذا را بر روی موجودات بنتیک تالاب حله نشان میدهد.