سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا بهمن نیا – شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست
بهزاد سالاری – فوق لیسانس مهندسی شیمی

چکیده:

لرزش صوتی القایی (AIV)، به پدیده ای اطلاق میشود که در اثر افزایش سرعت حرکت سیال و انتشار فزاینده سطوح صوتی ،(Sound level) نوعی لرزش پیرامونی در خط لوله بوجود میآید، این حرکت لرزشی لوله عموماً مشابه امواج صوتی و به صورت یک حرکت موجی رونده در طول لوله دیده می شود که در صورت عدم کنترل آن در سطوح تعیین شده میتواند پیامدهای مخربی را بهمراه داشته باشد.در صنعت گاز این پدیده معمولاً در مسیر خطوط پایین دستی شیرهای فشارشکن، شیرهای اطمینان یا تخلیه دستی اتوماتیک که در آنها با افت فشار شدید و یا سرعت بالای جریانگاز مواجه هستیم، رخ میدهدکه در صورت عدم کنترل یا ملاحظات مهندسی میتواند پیامدهای جبران ناپذیری چون ترک در محل جوشها، پارگی خط و یا حتی انفجار در نقاط ضعیف لوله را بوجود آورد. آقایان Carucci, V.A. و Mueller, R.T. در آخرین تألیف خود که به عنوان مرچع استاندارد ASME Paper No. 82-WA/PVP-8 نیز قرار گرفته توجه به ملاحظات لرزش صوتی القایی در طراحی خطوط لوله گاز را با ارائه روشهای سیستماتیک و بطور خاص در نظر قرا ر داده اند. وقوع لرزش صوتی القایی در سطوح توان صوتی بالا (PWL) در شبکه های انتقال گاز کشور، (خطوط تخلیه اضطراری گاز به فلز و…)، ایستگاههای تقلیل فشار و تقویت فشار و …در شرایط خاصی که از حدود تعیین شده لرزش صوتی القایی فراتر رود با ایجاد خستگی (Fatigue) در بدنه لوله و دفرمه شدن سطح مقطع آن در اثر لرزشهای شدید آغاز و نهایتاً به شکل ترکیدگی و پارگی در نقاط ضعیف ساختاری اجتناب ناپذیر است. در این مقاله ضمن بررسی کامل تئوری پدیده لرزش صوتی القایی بر اساس متون استاندارد و مطالعه کتابخانه ای و روند شکل گیری آن و انتشار آن در خطوط لوله گاز گردیده و با باز خوانی یک مورد مطالعاتی واقعی که در صنعت گاز کشور رخ داده است به ارائه راهکارهای پیشگیرانه و اصلاحی با این پدیده مخرب پرداخته ایم. در این مطالعه موردی بررسی شرایط قبل و حین وقوع لرزش صوتی القایی عوامل موثر با تحلیلهای مهندسی ارائه گردیده است.