سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلا اسلامی –
مهدی اسماعیل زاده –

چکیده:

در این مقاله اثر پراکندگی اسپینی بر جریان مانا در یک حلقه کوانتومی باز مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از نظریه موجبر، جریان مانا در حلقه کوانتومی با دو ناخالصی مغناطیسی محاسبه و نشان داده شده است، در اثر پراکندگی اسپینی جریان مانا افزایش می یابد و در حد مقادیر بزرگ شدت جفت شدگی ناخالصی ها با الکترون، جریان مانای ثابتی در حلقه ایجاد می شود که مستقل از جفت شدگی الکترون و ناخالصی هاست.