سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

طاهره پرهیزکاری – کارشناس حفاظت کیفی – مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست – شرکت سهامی آب
یداله ملکی – معاونت حفاظت وبهره برداری – شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین – کارشناسی – زمی

چکیده:

((… زمانی از رودخانه ها نغمه های آسمانی به گوش می رسید . کارل گوستاو یانگ ))
بیش از سه دهه از اعلام ممنوعه بودن دشت قزوین می گذرد وضعیت کمی آبهای زیر زمینی و سطحی از مرحله بحرانی فراتر رفته و این در حالی است که روند رو به رشد ایجاد واحدهای کشاورزی – صنعتی و در مجموع توسعه ؛ در سطح استان مسایل زیست محیطی را در اولویتهای بعدی قرار می دهد . در این مقاله که به طور موردی یک واحد برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه قانی چای در منطقه بویین زهرا بررسی شده است؛ ضمن بررسی وضع موجود به ارایه راهکارهای علمی و اجرایی در این زمینه می پردازد .