سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت محمدی ثانی آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه ارومیه
محمدرضا شیدایی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
کریم عابدی – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

سازه های فضا کار کش بستی نوع جدیدی از سازه های فضاکار می باشند که در آنها از کابل ها به عنوان اعضا کششی استفاده می شود. به عبارت دیگر وجه تمایز این سازه ها با سیستم های خرپای فضایی معمولی جایگزینی کابلها با میله های مورد استفاده در سیستمهای معمول است. از مزایای این سازه ها می توان وزن کم، راحتی حمل و نقل، شکل معماری زیبا و راحتی نصب آنها را نام برد. با توجه به اینکه سختی این سازه ها تابعی از میزان پیش تنیدگی اعضا کششی می باشد، لذا مطالعه تاثیر مقادیر مختلف پیش تنیدگی روی رفتار این سازه ها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در این تحقیق، تاثیر مقادیر مختلف پیش تنیدگی کابلها برای بافتار ناپیوسته عضو فشاری در حالت خرابی ناشی از گسیختگی کابلها بررسی شده است. در بررسی رفتار سازه اثرات غیر خطی های هندسی و مصالح در نظر گرفته شده است. تاثیر مقادیر مختلف پیش تنیدگی روی رفتار سازه به ازاء پارامترهای متغییر لاغری اعضا فشاری، ناکاملی اعضا فشاری و سطح مقطع اعضا کششی بررسی شده است. در نهایت تاثیر پیش تنیدگی روی مکانیزم خرابی، ظرفیت باربری و سختی مورد مطالعه قرار گرفته است.