سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

وحید جعفریان – کارشناس ارشد حوزه معاونت امور مراتع و خاک سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخی

چکیده:

از حدود ۴۰ سال پیش عملیات استفاده از مالچ نفتی بمنظور تثبیت موقت ماسه های روان و حفظ رطوبت خاک بمنظور افزایش جوانه زنی بذور، استقرار نهالهای کشت شده و نیز توسعه پوشش گیاهی طبیعی دراین عرصه ها اغاز گردیدهاست دراین ارتباط شناخت تاثیر کاربرد مالچهای نفتی بر چگونگی و نحوه جوانه زنی و استقرار گونه های گیاهی کشت شده در عملیات بیولوژیک حائز اهمیت می باشد دراین تحقیق تاثیر عملیات مالچ پاشی برروی جوانه زنی بذور تعدادی از گونه های گیاهی مورد استفاده جهت تثبیت ماسه های روان موردبررسی قرارگرفته است. این بررسی بصورت مستقل در دو عرصه بیابانی منطقه پیوشک شهرستان جاسک استان هرمزگان و منطقه بوئینگ جازموریان شهرستان کهنوج استان کرمان انجام گرفت. بدین ترتیب دریک طرح اسپیلیت پلات استفاده از مالچ نفتی و تیمار شاهد روش بدون مالچ به عنوان فاکتور اصلی و جوانه زنی چهارگونه گیاهی: تاغ ، اسکمبیل، سمر و کهور درمنطقه بوئینگ جازموریان شهرستان کهنوج و استبرق، سمر و کهور در منطقه پیوشک شهرستان جاسک بعنوان فاکتور فرعی در دو تکرار مورد ازمایش قرار گرفته اند.