سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کیومرث صبادیان – مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه
محمدجعفر ملکوت – موسسه تحقیقات خاک و آب
جلال قادری – مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه

چکیده:

با توجه به سیاست جدید وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر کاهش واردات روغن از خارج و افزایش سطح زیر کشت دانه های روغنی در کشور لذا آزمایشی به منظور بررسی اثرات و مقادیر مختلف سرک پتاسیم بر عملکرد کلزا که شامل اثر سه میزان مختلف کودی (۰/۷، ۱، ۱/۳ برابر آزمون خاک) با دو منبع (سولفات و کلرور پتاسیم) و دو تیمار سرک کلرو پتاسیم (۰ و ۱۰۰۰) بصورت فاکتوریل و در قالبطرح بلوک های کامل تصادفی همراه با یک تیمار شاهد اضافی یدر سه تکرار و در ایستگاه تحقیقاتی ماهیدشت در سال زراعی ۸۰-۷۹ اجرا شد.