سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید علیرضا ولد آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
داریوش مظاهری – دانشگاه تهران
قربان نورمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ابوالحسن هاشمی دزفولی – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

شناخت طبیعی و عملکرد فاکتور تنش و مکانیزم های عملکرد به وسیله تجزیه و تحلیل اثرات تنش و مطالعه فرآیند های منتهی بر اکتساب مقاومت ارزشزیادی در مطالعات اکوفیزیولوژیکی دارد بروز تنش در خیلی ازم وارد اجتناب ناپذیر است لذا یافتن راه هایی جهت افزایش تحمل گیاهان به خشکی ضروری است و مواد غذایی به ویژه پتاسیم از این نظر نقش مهمی دارد.