سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم نسیم – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سازه های دریایی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
احمدرضا مصطفی قره باغی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمدرضا چناقلو – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

سکوهای خود بالابر به طور گسترده ای در صنعت نفت و گاز فراساحلی، مورد استفاده قرار می گیرند. در طول مراحل نصب، سازه به محل استقرار منتقل شده، پایه ها به سمت بستر دریا پایین برده می شوند سپس سکو، پیش بارگذاری می شود. پیش بارگذاری باعث می شود که اسپادکن ها به داخل بستردریا، تا وقتی که بار روی اسپادکن با مقاومت خاک برابر شود، نفوذ کنند. چنانچه یکی از پایه های سازه در طول عملیات پیش بارگذاری و یا بالابری سازه، برخاک لایه لایه با یک لایه نسبتاً نازک ماسه ای و یا رس سخت، واقع بریک لایه کم مقاومت قرارگیرد، احتمال وقوع Punch Through در آن افزایش خواهد یافت. Punch Through می تواند منجر به آسیب سازه و ناپایداری آن شود. این نوع آسیب شایع ترین نوع آسیب در سکوهای خودبالابر می باشد. لذا بررسی این نوع از آسیب از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد.