سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا خدایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان – دا
غلامرضا نبی بید هندی – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
محمد کوشافر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
سید حسین حجازی – استادیار دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

وmtbe نوعی ماده شیمیایی جهت افزایش عدد اکتان بنزین است که در بنزینهای بدون سرب و در ایران استفاده می شود . جهت بررسی اثرات MTBE بر روند تولید مثل و وضعیت هورمونهای جنسی در حیوان ماده آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی روی ۹۰ موش سفید سوری در ۶ گروه با ۳ تکرار انجام شد . به جز گروه شاهد منفی که تحت استرس کانولا ایل بودند و گروه شاهد مثبت که کلرید کادمیم دریافت می کردند، موشها دریافت کننده ۱۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن به طور روزانه MTBE تا ۲۰۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم MTBE در ۴ تیمار بودند.موشها در روزهای مختلف خونگیری شدند و استرادیول ، پروژسترون ، آنزیمهای کبدی ، کلسترول و بیلی روبین آنها مورد سنجش قرار گرفت ، ضمن اینکه در ادامه آزمایش اثر MTBE بر موشهای حامله و نوزاد پس از رایش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد MTBE اثر معنی دار آماری بر غلظت استروژن دارد و از نظر عددی نیز بر غلظت آنزیمهای کبدی موشها موثر است. مطالعات بافت شناسی ، تغییرات نئو پلازک تخمدانی را تایید نکرد ، هر چند MTBE به طور معنی داری از وزن تخمدانها ، جنین و مادر کاست ، اما اثر معنی دار بر طول مدت آبستنی و تعداد و تعداد جنین نگذاشت . با توجه به نتایج فوق می توان حدس زد ، MTBE دارای اثرات نا مطلوب بر تولید مثل حیوان ماده است.