سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا خدایی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و
محمد کوشافر – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
غلامرضا نبی بیدهندی – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
سیدحسین حجازی – استادیار دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

MTBE نوعی ماده شیمیایی جهت افزایش عدد اکتان بنزین است که در بنزینهای بدون سرب و در ایران استفاده می شود. جهت بررسی اثرات MTBE بر روند تولید مثل و وضعیت هورمونهای جنسی در حیوان ماده آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی روی ۹۰ موش سفید سوری در ۶ گروه با ۳ تکرار انجام شد. به جز گروه شاهد منفی که تحت استرس کانولا ایل بودند و گروه شاهد مثبت که کلرید کادمیم دریافت می کردند ، موشها دریافت کننده ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به طور روزانه MTBE تا ۲۰۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم MTBE در ۴ تیمار بودند.
موشها در روزهای مختلف خونگیری شدند و استرادیول، پروژسترون،آنزیمهای کبدی، کلسترول و بیلی روبین آنها مورد سنجش قرار گرفت، ضمن اینکه در ادامه آزمایش اثر MTBE بر موشهای حامله و نوزاد پس از زایش مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد MTBE اثر معنی دارآماری بر غلظت استروژن دارد و از نظر عددی نیز بر غلظت آنزیمهای کبدی موشها موثر است. مطالعات بافت شناسی ، تغییرات نئوپلازیک تخمدانی را تایید نکرد، هرچند MTBE به طور معنی داری از وزن تخمدانها ، جنین و مادر کاست ، اما اثر معنی داری بر طول مدت آبستنی و تعداد جنین نگذاشت.
با توجه به نتایج فوق می توان حدس زد ؛ MTBE دارای اثرات نامطلوب بر تولید مثل حیوان ماده است