سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بشیر سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن فرح بخش – استادیار بخش زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
محدثه شمس الدین سعید – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق اثرات تنش شوری بر روی گیاه ذرت (هیبرید سینگل کراس ٧٠٤ ) مورد بررسی قرار گرفته و به جای متوسل شدن به روش های پیچیده ، هزینه بر و وقت گیر اصلاحی به منظور افزایش مقاومت به شوری به تکنیک ساده پیش تیماری بذور توسط محلول های شوری (NaCl Priming) روی آورده شده است. طی آزمایش اثرات سطوح مختلف شوری بر روی بذور پیش تیمار شده یعنی بذوری که در محلول های با غلظت متفاوت نمک خیسانده شده بودند مورد بررسی قرار گرفت . به این ترتیب که بذور مورد نظر جهت پیش تیماری به ٥ گروه تقسیم و هر گروه به طور جداگانه به مدت ١٢ ساعت و در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد در هر کدام از محلول های کلرور سدیم با EC برابر ۱، ۴، ۸، ۱۲ و ۱۶ دسی زیمنس بر متر قرار گرفتند. بذور پیش تیمارشده بعلاو ه یک گروه پیش تیمار نشده درگلخانه مورد کاشت قرار گرفتند و توسط محلول های کلرور سدیم با EC بر ١ (آب معمولی به عنوان شاهد )، ۴، ۸، ۱۲ و ۱۶ دسی زیمنس بر متر آبیاری شدند . نتایج نشان داد که NaCl Priming می تواند به عنوان یک روش مناسب برای افزایش مقاومت گیاه ذرت در برابر بسیاری از صفات مثل درصد و میانگین مدت ظهور ، طول ریشه و ساقه ، تعداد برگ ، محتوای آب نسبی، نشت یونی و نسبت یون پتاسیم به یون سدیم تحت شرایطشوری به کار رود . در این بررسی مشخص شد تنش شوری درمقایسه با شا هد موجب کاهش درصد جوانه زنی می شود به طور ی که در EC=16 درصد جوانه زنی به ۴۴/۴۴ درصد درمقایسه با شاهد با ۸۷/۲۲ درصد کاهش یافت.