سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید پرویزی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده فنی – دانشگ
حمیدرضا قاسمی منفردراد – دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

برسکاری برای اهداف مختلفی چون حذف ناخالصیها و اکسیدهای سطح فلزات، افزایش براقیت سطح، بهبود خواص خستگی، فعال سازی سطح جهت نشاندن پوششهای مختلف استفاده می گردد . فرآیند برسکاری همچنین می تواند باعث تغییر در توزیع و اندازه دانه ها گردد . در این تحقیق تاثیر برسکاری بر روی سطح آلیاژ Al-Mg-Si مورد بررسی قرار گرفت . از میکروسکوپ الکترونی روبشی ، SEM ، جهت بررسی سطوح و اندازه دانه ها استتفاده گردید . نتایج نشان می دهد که برسکاری با اعمال تغییر شکل پلاستیک شدید بر سطح، سبب کاهش اندازه دانه ها از mm ۶ – ۳ به حدود µm ۵۲ – ۱ در لایه سطحی به ضخامت متوسط µm 50 شده است .