سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر شکاری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مدیر عامل شرکت فنی مهندسی پیشگامان آریان
فهیمه دستوریان – کارشناس مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران – واحد بهشهر

چکیده:

مهندسی ارزش در تلفیق با مدیریت ریسک، در تصمیم گیری نسبت به حذف، کاهش، انتقال و پذیرش ریسک می تواند نقش موثری را ایفا کند . ایده های مطرح شده در مهندسی ارزش همواره مدیران را نسبت به اجرای این طرح ها با تردید مواجه می کند . زیرا بسیاری از این ایده ها قبلا تجربه نشده اند و یا به دلیل وجود ریسک های ناشناخته، با شکست مواجه شده اند . تلفیق تفکر مدیریت ریسک در روش اجرایی مهندسی ارزش، این امکان را برای مدیران فراهم می کند که نسبت به ریسک های هر طرح پیشنهادی اطلاعات کامل داشته و راه های واکنش به ان را بشناسند تا در صورت وقوع ریسک، دچار غافلگیری نشده و بهتر تصمیم گیری کنند . با توجه به تمایل سازمان ها جهت نیل به محیطی کم هزینه، کارکردگرا و فاقد ریسک، تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک سازمان را جهت نیل به اهداف فوق الذکر رهنمون می نماید . در این مقاله، ضمن مقایسه ی مهندسی ارزش و مدیریت ریسک از لحاظ زمانی، حیطه کارکرد، محدودیت ها و … مقایسه و تلفیق فازها و بررسی اثر گذاری هر یک بر دیگری به منظور بهره گیری همزمان جهت طراحی الگوریتم تلفیقی این دو روش مورد بررسی از این دو متدولوژی و نیل به نتایج شاخص سازمانی پیشنهاد شده است .