سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهندس لیلا نادعلی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری، دانشکده تحصیلات تک
دکتر محمد شاه علیزاده کلخوران – عضو هیئت علمی دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
دکتر اصغر مشبکب اصفهانی – عضو هیئت علمی نیمه وقت دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

ارزیابی عملکرد کارکنان از مقوله های مهم و حساس مدیریت منابع انسانی است و نقش موثر و سازنده آن در ایجاد انگیزش، بهسازی نیروی انسانی، بهینه سازی تصمیم های مدیریت و بهبود سازمانی غیر قابل انکار است. تحقق اهداف و توفیق نظام های ارزیابی در اجرا، مستلزم ایجاد پیوند ارگانیک با سایر نظام های مدیریتی و شیوه های متداول مدیریت و استفاده از روش های مناسب سنجش و اندازه گیری در بررسی توان، استعداد، رفتار و عملکرد و سایر شایستگی های نیروی انسانی است، تا ضمن انجام ارزیابی عینی و معتبر و ارائه بازخورد به کارکنان در خصوص توانمندی ها و کاستی ها یعملکردی و رفتاری، زمینه های لازم جهت رشد و بالندگی آنا را فراهم آورد. به جرات می توان گفت که کارایی و اثربخشی سازمان ها با نحوه طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان رابطه دارد. لذا این تحقیق در رابطه با بررسی اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در یک سازمان بزرگ دولتی می باشد، که ابتدا ادبیات تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت و سپس نظام فعلی ارزیابی عملکرد سازمان از نظر میزان اثربخشی مورد بررسی قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف سیستم موجود مشخص گردید. در پایان برای رسیدن به وضعیت مطلوب آینده پیشنهاداتی ارائه شده است.