سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی دهملاییان – گروه برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران
نسرین حجت –
حمیدرضا جمالی –

چکیده:

دراین مقاله اثروجودتزویج متقابل بین آنتنهای هوشمند برروی عملکرد سیستم گیرنده تطبیقی LMS درمخابرات طیف گسترده بررسی می شود نشان داده شده است که اگرسیگنال مرجع درگیرنده معلوم باشد تزویج متقابل برروی عملکرد سیستم تاثیری ندارد ولی دررابطه با شبیه سازی این اثردریک سیستم کلی تر نتایج مدونی دردسترس نمی باشد دراین مقاله هدف بررسی اثرتزویج متقابل برروی عمکلرد سیستم گیرنده بدون دردست داشتن سیگنال مرجع می باشد دراین رابطه نتایج شبیه سازی نشان میدهد که درصورتیکه سیگنال مرجع درگیرنده از سیگنال دریافتی استخراج شود تزویج متقابل برروی کارایی سیستم اثرداشته و آن را کاهش میدهد که درنتیجه جبران سازی اثر آن درگیرنده سودمند می باشد سیستم گیرنده شبیه سازی شده یک سیستم طیف گسترده می باشد که درآن سیگنال مرجع از روی سیگنال دریافتی استخراج می شود.