سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زین العابدین شهادتی مقدم – دانشگاه مازندران
نادعلی بابائیان – دانشگاه مازندران
قدیر نوری قنبلایی – دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

ریزازدیادی یکی از روش های مفید برای تکثیر گیاهچه های سیب زمینی است در این آزمایش اثر تراکم کشت روی ریز ازدیادی رقم مارفونا مورد مطالعه قرار گرفت. بعد از کشت غده های سالم درون گلدان و ایجاد اندام هوایی جوانه های جانبی آن جدا شده و در محیط کشت MS بدون هورمونن کشت گردیند.