سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
کاظم یاوری نسب – گروه عمران دانشگاه فنی و حرفه ای دانشکده فنی امام علی ع یزد ایران
میلاد زینلی زاده – دانشجوی کاردانی گروه عمران دانشگاه فنی حرفه ای دانشکده فنی امام علی ع یزد ایران
مهران حیدری جامع بزرگی –

چکیده:
سالیانه لاستیک زیادی درجهان تولید میشود وازطرف مقابل لاستیک های زیادی فرسوده میشود که امکان دفع آنها درطبیعت به علت سرعت کم تجزیه آنها وجود ندارد وباعث الودگی زیادی میشود درنتیجه استفاده ازاین ضایعات به یک ضرورت تبدیل شده است که یکی ازراه ها استفاده ازپودرلاستیک دربتن میباشد استفاده ازپودرلاستیک دربتن باعث تغییراتی درمقاومت فشاری مقاومت کششی مقاومت خمشی مقاومت برشی درصد جذب آب مقاومت دربرابر بارهای دینامیکی مقاومت مقطع درقبال ترک خوردگی میزان جذب انرژی میزان انقباض خزش و سایش سطحی می شود درنتیجه رفتارمقاومتی بتن باید موردمطالعه قرارگیرد مقاله حاضر حاصل تحقیقات ازمایشگاهی می باشد که اثردرصد پودرلاستیک برمقاومت فشاری و همچنین درصد جذب آب بتن را موردتجزیه وتحلیل قرارمیدهد