سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی محمدی – کارشناس ارشد
مجتبی چنارانی – کارشناس ارشد
هادی کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدجواد الوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه تنگستن به عنوان دیرگدازترین فلز با قابلیت حفظ استحکام دردمای بالا کاربرد وسیعی دارد برای تولیدخشته تنگستنی با میزان تخلخل معین روش فشردن و تف جوشی مطرح شده است برای افزایش راندمان فشرده از موادی تحت عنوان روانساز استفاده می شود که باعث کاهش دو عامل بازدارنده اصطکاک بین پودر وقالب و مقاومت و تاثیر متقابل پودرهای مجاور بریکدیگر می شود ودرنتیجه سیلان ذرات پودردرقالب را بهبود می بخشد همچنین افزودن عواملی تحت عنوان فعالساز برای افزایش راندمان تف جوشی و دستیابی به تراکم مورد نظر از مهمترین مراحل ساخت قطعات متخلخل تنگستنی است دراین پژوهش اثر افزودن ترکیبات روانساز و فعالساز برخشته تنگستنی به لحاظ میکروساختاری و تراکم پذیری بررسی شده است.