سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه ادریسی – دانشکده صداوسیما گروه فنی
لیلی احسان –
احسان اله کبیر – دانشگاه تربیت مدرس
سعید نادراصفهانی – دانشگاه تهران گروه مهندسی برق

چکیده:

دراین مقاله مقاومت یک الگوریتم درج سیگنال واترمارک درتصویر دربرابر حملات عمدی و غیرعمدی بررسی می شود این الگوریتم براساس روش طیف گسترده درحوزه DCT استوار است برای گسترش سیگنال واترمارک از رشته های گلد ۱۰۲۴ و ۵۱۲ و ۲۵۶ بیتی استفاده شده است انتخاب بلوکهای مناسب درحوزه DCT برای درج سیگنال واترمارک به سه روش منظم اتفاقی و فرکانس مکانی بالا انجام می شود فشرده سازی JPEG با ضریب کیفیت های مختلف اضافه شدن نویز تغییر مقیاس و بریده شدن بخشی ازتصویر به عنوان حملات مختلف درنظر گرفته شده اند تاثیر طول رشته گلد نحوه انتخاب بلوکها و ضریب بهره درج واترمارک درمقاومت الگوریتم برای تصاویر مختلف بررسی و مقایسه شدها ست.