سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد ریاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه _ دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
میثم سروش – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

دراین مقاله، اثر سخت کننده های حلقوی بر مقاومت کمانشی خط لوله مورد بررسی قرارمی گیرد. مدل سازی با استفاده از نرم افزارABAQUS و تحلیل کمانش،به روش غیر خطی که دقیق ترین روش برای تعیین ظرفیت کمانشی سازه ها است، انجام می پذیرد.در این روش برای تعیین بار بحرانی کمانش، بارگذاری بصورت نموی و تدریجی اعمال می شود و تغییر شکل نمونه هاو مدهای کمانشی ایجاد شده در لوله مورد ارزیابی قرار می گیرند.افزودن رینگ به نمونه ها مقاومت کمانشی خط لوله را افزایش می دهد که این مطلب بیانگر این است که می توان از لوله های دارای رینگ با ضخامت کمترو شعاع بیشتر درفشار های بالاتر استفاده نمود به شرط اینکه از لحاظ ایمنی، ترک خوردگی وپوسیدگی ناشی از شرایط محیطی مورد بررسی قرار گیرند. نتایج این ایده سبب کاهش هزینه های هنگفت ساخت خط لوله در صنعت نفت ، صنایع دریایی و هسته ای خواهد شد.
.