سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهروز رحمتی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده متالورژی و مواد
جلیل وحدتی خاکی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده متالورژی و مواد

چکیده:

درفرایند تولید مات مس درکوره های شعله ای REVERBERATORY furnace مجتمع مس سرچشمه روزانه درحدود هزارتن سرباره تولید میشود که محتوی حدود یک درصد مس بوده و بدون هیچ گونه عملیات بعدی دورریخته میشود درحال حاضر ذخیره انبار شده dump سرباره کوره های شعله ای مجتمع مس سرچشمه درحدود ۶ میلیون تن با مس محتوی ۷۰هزارتن براورد شده است باتوجه به ارزش اقتصادی و مصرف بالای این فلز استراتژیک بالغ بر۱۰ میلیون تن درسال بازیابی مس ازسرباره های دورریز که تاکنون ازآنها استفاده نمی شده است ضروری به نظر می رسد هدف اولیه این پژوهش بررسی امکان بازیابی مس ازسرباره کوره های شعله ای مس سرچشمه بطریقه فلوتاسیون بوده و درمرحله بعد یافتن شرایط بهینه عملیات جدایش می باشد که نتایج حاصل ازاین تحقیق امکان بازیابی مطلوب مس ازسرباره به روش فلوتاسیون را نشان میدهد بررسیهای انجام شده نشان میدهد مهمترین فاکتوری که کنترل آن باعث افزایش قابل ملاحظه ای درمیزان بازیابی مس ازسرباره می گردد سرعت سرد کردن سرباره از حالت مذاب می باشد چنانچه درپژوهش انجام شده با کاهش سرعت سرد کردن سرباره درصد بازیابی مس از۷۲ به ۸۴ درصد افزایش یافت همچنین اهسته کردن سرباره صرفنظر ازتاثیر برافزایش میزان بازیابی recovery مس قابلیت خردایش سرباره را نیز به نحو چشمگیری بهبود بخشید