سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران قمی – کارشناسی ارشد متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس نجفی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر انواع مختلف عملیات حرارتی برروی مقاومت به ضربه فولاد تندبر M2 بااستفاده ازازمایش ضربه چارپی مورد بررسی قرارگرفته است علاوه برآن بررسی های میکروسکوپی بااستفاده ازمیکروسکوپ الکترونی روبشی جهت شناسایی اثر این عملیات برساختارمیکروسکوپی فولاد و همچنین ازمایش اندازه گیری سختی باقی مانده به منظور شناسایی اثر عملیات حرارتی برخواص مذکور صورت پذیرفته است