سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان ایمانیان – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و مدیر تحقیق و توسعه شرکت فراکوش

چکیده:

دراین مقاله با قراردادن قطعه کار در میدان مغناطیسی ثابت به طوری که محور قطعه کار با میدان مغناطیسی ایجاد شده هم جهت باشد در هنگام ماشینکاری فولاد کربنی(Ck45) با ابزار از جنس فولاد تند بر(HSS) به بررسی اثر ایجاد میدان مغناطیسی محوری بر نیروهای ماشینکاری و انرژی مخصوص تراش و بالطبع اثر آن بر راندمان ماشینکاری در سرعتهای برشی و پیشروی مختلف ومیدان مغناطیسی ثابت پرداخته شده است و با توجه به فرمولهای تئوری و نتایج حاصل از اندازه گیری نیروهای ماشینکاری توسط دینامومتر افزایش راندمان ماشینکاری مشاهده گردید همچنین بامحاسبه نسبت تراش در دو حالت ماشینکاری بدون میدان مغناطیسی و ماشینکاری در حضور میدان مغناطیسی پی به افزایش راندمان برده شد و با محاسبه توان مصرفی و یا نرخ مصرف انرژی و همچنین انرژی مخصوص تراش، کاهش انرژی مخصوص تراش نسبت به حالت معمول نتیجه گرفته شد.