سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا بزرگیان – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
پریسا خدیوپارسی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمدعلی موسویان – دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله اثرماده فعال سطحی غیریونی ونمک معدنی برروی پدیده پیوند قطره با فصل مشترک درسیستم آب وتولوئن خالص موردبررسی قرارگرفته است. ۱-دکانول،ماده فعال سطحی غیریونی ,کلریدسدیم (NaCl) وسولفات منیزیم (MgSo4) نمک های معدنی به کار رفته می باشند.به طور کلی سیستم شیمیائی دو جزئی آب وتولوئن باحضور مخلوط دوگانه ازماده فعال سطحی غیریونی و نمک معدنی منفرد و اثرات این مواد برروی پارامترهایی چون قطرقطره ,زمان پیوند اول , زمان پیوند پاره ای وکل زمان پیوند سیستم مورد
بررسی قرار گرفته است.