سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدیاسر تشکری – کارشناس ارشد مواد از دانشگاه تربیت مدرس، شرکت موادکاران
حمید اسدی – دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گروه مواد، دانشگاه تربیت م
محمد چراغزاده – دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گروه مواد، شرکت مواد کاران

چکیده:

اهمیت دانه بندی سطحی در پره های توربین گازی برکسی پوشیده نیست . از اینرو، دراین مقاله اثر مقدار جوانه زا ( آلومینات کبالت ) ] [١ بر دانه بندی سطحی مورد بررسی قرار گرفته است، تا مقدار مناسب برای [ حاصل آید . پره های مورد بررسی از جنس ٢] ( دستیابی به دانه بندی مناسب ( مطابق با استاندارد IN738بوده که به روش ریخته گری دقیق تهیه می شوند . در این روش جوانه زا در حین ساخت قالب سرامیکی به سطح داخلی قالب به همراه دوغاب اضافه می گردد . بررسیها نشان دادند که، مقدار %٦ وزنی جوانه زا برای رسیدن به دانه بندی مناسب، کفایت می کند . افزایش جوانه زا بیش از این مقدار تاثیری بر اندازه دانه ها و یکنواختی آنها ندارد . به عبارت دیگر جوانه زایی در %٦ وزنی به حد اشباع رسیده و افزودن بیش از این مقدار جوانه زا تنها باعث هدر رفتن آن شده و بدون استفاده باقی می ماند .