سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید صبوری – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی
فرهاد عابدی نیک – کارشناس ارشد مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی

چکیده:

احداث برجهای خنک کن بتنی در مناطق لرزه خیز ، نیازمند بررسی دقیق رفتار این سازه تحت اثر زلزله می باشد . در طراحی لرزه ای برجهای خنک کن بتنی توجه ویژه ای به مولفه افقی شتاب زلزله وجود دارد ، لیکن معمولا از اثر مولفه قائم شتاب زلزله در طراح ی صرفنظر می گردد . در تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر مولفه قائم شتاب زلزله ، برج خنک کن نیروگاه حرارتی شازند به عنوان نمونه ای مرتفع از این سازه انتخاب شده است . سپس مدل اجزاء محدودی از این برج تهیه گردیده و با در نظرگرفتن اثرخاک زیر سازه و غیر خطی شدن مصالح ، عملکرد و پاسخ های لرزه ای سازه و تاثیر مولفه قائم شتاب زلزله برآن مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور سه زلزله واقعی طبس ، ناغان و بم ، یکبار با اثر همزمان شت اب افقی و قائم ) حالت( HV و یکبار بدون حضور شتاب قائمH)حالت(بر سازه اعمال شده و ترتیب و موقعیت تشکیل گره های پلاستیک بر روی سازه و نیز پاسخهای نیرویی و تغییر مکانی و پایداری سازه مورد مقایسه قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد که حضور مولفه قائم شتاب زلزله سبب تغییر پاسخهای سیستم می شود لیکن تاثیر آن قابل مقایسه با اثر چشمگیر مولفه افقی شتاب نمی باشد.