سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا فلاح –
حسن رنجبر عسکری –

چکیده:

در این مقاله، نحوه تولید ،عبور و انعکاس هارمونیک های اول و دوم یک موج الکترومغناطیس از سطح پلاسما را مورد مطالعه قرار داده و اثر میدان مغناطیسی ثابت اعمال شده درون یک پلاسمای سرد کم چگال را بر روی میدان الکتریکی هارمونیک های اول و دوم انعکاسی از سطح پلاسما مورد بررسی قرارمی ده یم .در یک پلاسمای مغناطیسی به دلیل وجود اثرات غیرخطی ناشی از وجود میدان مغناطیسی از تئوری اختلال برای حل معادلات کمک می گیریم و در نهایت مولفه های میدان الکتریکی ومغناطیسی هارمونیک های اول و دوم انعکاسی در محیط خلا را محاسبه و تغییرات دامنه کل میدان الکتریکی هارمونیک های اول و دوم انعکاسی را نسبت به θ رسم کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.