سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عمادالدین قاضی – شرکت تدبیر نیرو
افشین پورحیدر – شرکت توزیع نیروی برق جنوبشرق تهران
فرشاد مرحمتی – شرکت توزیع نیروی برق جنوبشرق تهران
مجید خانی – شرکت توزیع نیروی برق جنوبشرق تهران

چکیده:

باتوسعه روزافزون مشترکین و افزایش عمرو فرسودگی شبکه های توزیع امروزه بحث بهره برداری بهینه به یکی از مهمترین مباحث مدیریت شبکه توزیع تبدیل شده است .کاهش تعداد و زمان خاموشی و درنتیجه بهبود شاخص های قابلیت اطمینان شبکه های توزیع ازجمله مباحثی هستند که منتج به کاهش زیان ناشی ازانرژی فروخته نشده و افزایش رضایتمندی مشترکین خواهد شد.