سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی محمد بیرانوند – سازمان جهاد کشاورزی لرستان
عطا الله سیادت – مجتمع آموزشی عالی پژوهشی رامین
مسعود رفیعی – مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان

چکیده:

اثر مقادیر کود فسفر (۰ و ۴۵ و ۹۰ و ۱۳۵ کیلوگرم در هکتار) و تراکم (۲۰ و ۳۰ و ۴۰ بوته در مترمربع) بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود سفید در شرایط دیم در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی به صورت اسپلیت پلات در سال زراعی ۸۰-۱۳۷۹ مور دبررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که میزان فسفر جذب شده در کل اندام های هوایی برگ و دانه در ترام های اعمال شده اثر معنی داری نداشت.