سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن صارمی – دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگ
نیما پارسی بنه کهل – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده
حمیدرضا زبردست – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده

چکیده:

اثر هیدرودینامیک بر روی راندمان بازدارندگی مخلوط دو بازدارنده گلوکونات کلسیم و مولیبدات ،برای ممانعت از خوردگی فولاد ساختمانی در آب های خنک کننده شبیه سازی شده،با استفاده از آزمایشات پلاریزاسیون و امپدانس الکترو شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است.با افزایش سرعت چرخش نمونه در محلول حاوی ۶۰۰ (mg/l)گلوکونات کلسیم ،راندمان بازدارندگی کاهش یافت ،اما در محلول حاوی ۲۰۰ (mg/l)مولیبدات با افزایش سرعت چرخش تا rpm 2000 راندمان افزایش و بعد از آن کاهش می یابد.بر طبق نتایج تحقیقات قبلی[۱۵] ،اثر هم افزایی در غلظت ۲۰۰ (mg/l)از مولیبدات و ۶۰۰ (mg/l)از گلوکونات کلسیم مشاهده شده است.پس اثر هیدرودینامیک بر روی هم افزایی مولیبدات و گلوکونات کلسیم در غلظت بهینه این دو بازدارنده مورد برسی قرار گرفت. در این مورد نیز سرعت rpm1500بعنوان یک سرعت بحرانی بدست آمده است.در واقع با افزایش سرعت تا rpm 1500 راندمان ممانعت کنندگی از خوردگی بهبود می یابد ،اما با افزایش سرعت بیش از این مقدار راندمان ممانعت کنندگی کاهش می یابد.