سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا رشیدیان وزیری – گروه فیزیک دانشگاه بیرجند، بیرجند
محمد بهدانی – گروه فیزیک دانشگاه بیرجند، بیرجند
محمود رضایی رکن آبادی – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی
محسن میرنژاد – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی

چکیده:

پلیمر نیمه هادی PEDT/PSS به روش غوطه وری برروی بسترهای شیشه ای جایگذاری گردید . این لایه ها برای بررسی میزان کاهش احتمالی مقاومتشان تحت تاثیر پلاسمای هیدروژنی قرار گرفته و خصوصیات الکتریکی و اپتیکی آنها قبل و پس از این فرایند مورد بررسی قرار داده شد . این بررسی ها بیانگر افزایش بهینه رسانندگی لایه ها در حدود %۲۲/۳ و بدون کاهش قابل ملاحظه در گذردهی اپتیکی آنهاست