سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا مسجدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
هومن امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
محمدمهدی رویوران – کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوز

چکیده:

یکی ار مسائل مهم در برنامه ها و فعالیت های رودخانه ها، حفاظت سواحل رودخانه ها در مقابل فرسایش ناشی از سیلا ب های فصلی اس ت . بمنظور جلوگیری از آبشستگی دیواره های خارجی در رودخانه های مئاندری می توان از آبشکن های متوالی استفاده نمو د. آبشکن با هدایت جریان به سمت محور رودخانه، ازایجاد جریان قوی در طول ساحل جلوگیری کرده و مانع فرسایش ساحل رودخانه ها شده و در دراز مد ت باعث ساحل سازی می گرد د .یکی ار مشکلات استفاده از آبشکن ها، آبشستگی در اطراف دماغه آن است . بمنظور بررسی عمق آبشستگی در اطراف آبشکن های سری، تحقیقی آزمایشگاهی انجام شد .