سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهره تهرانی –
محمد ایرانی –
احمد توسلی –
عباسعلی خدادادی – دانشگاه تهران، پردیس فنی، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق اثر آب بر سرعت غیر فعال شدن کاتالیست Co-Ru/La.Ai2o3 در فرآیند سنتز فیشر- تروپش بررسی شد. ویژگیهای کاتالیست های تازه واستفاده شده توسط روش های TPR , XRD تعیین گردید. اکسیداسیون فلز کبالت به همرا تغییرات در فازهای کریستالی مانند تشکیل فاز آلومینات کبالت عمده ترین دلایل غیر فعال شدن این کاتالیست می باشند. با تغییر شدت جریان حجمی خوراک، میزان تبدیل منواکسید کربن در راکتور تغیر کرده و مقادیر مختلف فشار جزئی بخار آب در راکتور ایجاد گردید. سنتز در درصدهای بالای تبدیل منواکسید کربن سبب ایجاد نسبت های بالایP(H2O) به P(CO) در راکتور شده و سبب افزایش سرعت غیر فعال شدن کاتالیست گردید. مشخص شد که هرگاه مقادیر P(H2O) به P(CO) در داخل راکتور بیش از ۱/۵ باشد، غیر فعال شدن کاتالیست Co-Ru/La.Ai2o3 تسریع می گردد.