سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادر ستوده – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
علی سعیدی – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
نیکلاس جی ولهام – بخش متالورژی استخراجی دانشگاه مرداک ، استرالیا

چکیده:

نمونه های گرافیت به مدت ۵۰ ساعت با نسبت وزنی پودر به گلوله ۱ به ۴۳ در یک آسیای تامبلر آسیاکاری شدند . نمونه ها پس از آسیاکاری توسط دستگاه SDT در اتمسفر هوا و آرگن ( با خلوص بالا ) آزمایش شدند . در اثر آسیاکاری گرافیت ، دمای آغاز احتراق نمونه های گرافیت به شدت کاهش می یابد و از دمای ۵۶۰ درجه سانتیگراد در نمونه های آسیاکاری نشده به حدود ۳۰۰ درجه سانتیگراد پس از ۵۰ ساعت آسیاکاری می رسد . همچنین دمای آغاز واکنش بودوارد در نمونه های آسیاکاری شده درحدود ۵۰ درجه سانتیگراد کاهش می یابد . آزمایشهای SDT نشان دادند میزان جذب گاز در گرافیت پس از آسیاکاری سه برابر نمونه های آسیاکاری نشده است . آزمایشهایی که با مخلوط گرافیت – آلومینا در آسیای تامبلر در شرایط مشابه انجام شد ( نسبت وزنی پودر به گلوله ۱ به ۴۳ ) ، نشان دادند وجود یک فاز سخت مانند آلومینا میزان جذب گاز را در نمونه های گرافیت به شدت افزایش می دهد . در این حالت میزان جذب گاز در حدود ۱۱ برابر نمونه های گرافیت بدون آسیاکاری بود .