سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاوه شیخی مقدم – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
ابوالقاسم عطایی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

ذرات بسیار ریز هگزافریت باریم با استفاده از روش مکانیکی – شیمیایی توسط محلولهای آبی کلرید آهن و باریم با نسبت مولی Fe/Ba برابر ۱۱ و به دنبال آن آسیای مکانیک توسط آسیای کم انرژی تولید شدند خواص حرارتی ترکیب فازی و مورفولوژی ذرات تولید شده مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت . نتایج حاصل از XRD نشان میدهد که تشکیل فاز مغناطیسی هگزافریت باریم درنمونه هم رسوبی و ۴۰ ساعت آسیای کم انرژی شده در دمای ۷۳۲درجه سانتی گراد شروع می شود که این نتایج با نتایج حاصل از DTA/TGA همخوانی دارد همچنین نتایج XRD نشان میدهد که فاز میانی مونوفریت باریم در نمونه های آسیای کم انرژی شده تشکیل نمی شود در تصاویر sEM نمونه های کلسینه شده در ۱۱۰۰ درجه به مدت یک ساعت صفحات هگزاگونال مانند هگزافریت باریم به چشم می خورند همچنین با انجام عمل آسیای کم انرژِی اندازه ذرات از ۱/۳ mm به ۷۴۹nm کاهش می یابد.