سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی شیدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سیدمهدی شیدایی – استادیار – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید مهدی عباسی – استادیار – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کریم زنگنه مدار –

چکیده:

در این تحقیق به بررسی اثر مقدار عنصر آلومینیوم بر خواص حافظه‌داری یک طرفه و دوطرفه آلیاژ حافظه‌دار Cu-xAl-4Ni-3Mn پرداخته شده است. به این منظور آلیاژهای مورد نظر در کوره ذوب القایی تحت خلاء، ذوب و آلیاژ سازی شدند. شمش های تهیه شده بعد از نورد گرم و اعمال عملیات تربیت کردن، تحت بررسی های خواص حافظه‌داری یک‌طرفه و دوطرفه و ریزساختار قرار گرفتند. نتایج بررسی‌ها نشان داد که بیشترین خاصیت حافظه داری یک طرفه و دوطرفه در مقدار ۱۲ درصد وزنی آلومینیوم بدست می آید و افزایش مقدار آلومینیوم بیش از ۵/۱۲ درصد وزنی، به دلیل تشکیل رسوبات در این آلیاژها باعث تردی شدید می‌شود.