سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایرج کرد – گروه مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بیژن بینا – مرکز بهداشت شهرستان نهاوند
حسین موحدیان عطار – گروه مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پیمان شهبازی – گروه مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

لجن حاوی انواع میکروارگانیسم های بیماریزا، مواد آلی و معدن ی بوده که می تواند برای انسان و محیط زیست مضر وخطرناک باشد، بنابراین قبل از اینکه درمحیط رها شود، بایدکاملاً تصفیه وپردازش شده وبا توجه به مقررات زیست محیطی دفع گردد. یکی از روشهای مهم تصفیه لجن، تصفیه لجن با آهک می باشد که قادر به کاهش قابل ملاحظه پاتوژنها ی موجود در لجن می باشد. لذا هدف از این تحقیق، بررسی اثر آهک بر روی کیفیت میکروبی لجن خام مایع تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان می باشد.