سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
صادق خلیلیان – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
فاطمه مزرعه – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
سید ابوالقاسم مرتضوی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:
یکی از مهمترین سیاست هایی که دولت به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه گذاری و افزایش تولید در بخش کشاورزی اعمال کرده، اعطای یارانه به نهاده های تولیدی است. سوخت یکی از نهاده های مهم مصرفی در بخش کشاورزی است که در ایران با قیمت بسیار پایین تر از قیمت جهانی در اختیار کشاورز قرار میگیرد و سهم زیادی از یارانه ی پرداختی را به خود اختصاص میدهد. در این مطالعه با توجه به فاز دوم هدفمندی یارانه ها، به بررسی اثر این سیاست بر بخش کشاورزی شهرستان کلاله با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی خطی پرداخته شد. نتایج نشان داد که با افزایش قیمت سوخت سطحزیر کشت محصولاتی که نیاز آبی کمتری دارند افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج حاکی از آن است که سطح زیر کشت محصولات با سودآوری بالاتر، افزایش می یابد. به منظور ایجاد انگیزه ی صرفه جویی در میان کشاورزان توصیه میشود دولت تسهیلات لازم جهت توسعه ی روش های نوین آبیاری در اختیار کشاورزان قرار دهد.