سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین علی واعظی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه هیدرولیکی ، دانشگاه شیراز
مهدی اژدری مقدم – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

مدیریت رسوب جهت بهره وری بهینه در رودخانه یکی پرهزینه ترین راهها می باشد. برآورد میزان حجم رسوب ته نشینی در رودخانه ها منجر به اعمال مدیریت جریان و رسوب در رودخانه می گردد که این مسئله نه تنها بر افزایش آبگذری رودخانه تاثیر داشته بلکه موجب کاهش هزینه ها می گردد. با توجه به روند پیچیده رسوبگذاری رودخانه سیستان و اهمیت زیادی که تغییرات مورفولوژی این رودخانه بر میزان آبگیری از رودخانه هیرمند دارد بررسی رژیم رسوب و تغییر موفولوژی این رودخانه اهمیت زیادی دارا می باشد. در این مقاله آمار رسوب معلق رودخانه سیستان در ایستگاه پایاب سد کهک را مورد ارزیابی قرار داده و سپس ضمن بررسی میزان رسوب ته نشینی، تغییر موفولوژی رودخانه طی یک دوره ۳ ساله ۸۶-۷۸ در بازه مورد نظر با مدل یک بعدیHEC-Ras آنالیز شده است.