سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رکسانا حاج دولت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
خسرو فریزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
مارال پیشگر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
سعید احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر ازن در میزان رنگبری کالای ۱۰۰% پنبه ای رنگرزی شده با رنگزای راکتیو با پایه های منوکلروتری ازین و وینییل سولفون مورد بررسی قرارگرفته است نمونه های پنبه ای پس از شستشوی اولیه با رنگزای C.I.Reactive yellow 84 برپایه ی وینیل سولفون و رنگزای C.I.Reactive black 5 برپایه ی منوکلروتری ازین در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴۵ دقیقه رنگرزی شده و سپس نمونه ها در محیط ازن به مدت ۶۰ دقیقه قرارگرفته اند. از نتایج به دست امده می توان دریافت که ازن باعث رنگبری نمونه های رنگرزی شده با رنگزای C.I.Reactive black برپایه ی منوکلروتری ازین شده است. ولی در مورد نمونه رنگرزی شده با رنگزای C.I.Reactive yellow84 برپایه ی وینیل سولفون تاثیر ازن بسیار ناچیز بوده است.