سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهه باغبان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی، دانشگاه صنعتی شریف
رضا روستاآزاد – دکترای مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
سهیلا یغمایی – دکترای مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

تأثیر منابع کربنی کمکی متفاوت مثل نفت خام، پیش کشتهای متفاوت و کیفیت افزودن نفت خام در هضم رسوبات واکسی بوسیله گونه باکتریایی ۹۰۱۲BBRC مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش اول و دوم که اثر گلوکز، ملاس و نفت خام به عنوانمنبع کربن کمکی را مقایسه می کند، نشان داد که گلوکز و ملاس در مقایسه با نفت خام باعث افزایش رشد میکروبی، تولید ترکیبات فعال سطحی بیولوژیکی و بیو امولسیفیکاسیون(bioemolsification) می گردد. وقتی نفت خام به عنوان منبع کربنکمکی استفاده می گردد، وجود یک فاز تأخیر یک روزه اجتناب ناپذیر است. با توجه به نتایج موجود در غالب دانسیته نوری و کشش سطحی استفاده از پیش کشت شامل ملاس هم تأثیری بر حذف فاز تأخیر هنگام استفاده از نفت خام ندارد. همچنین ملاحظه گردید افزودن نفت خام به رسوب در مقایسه با زمانی که به فاز آبی اضافه می شود، باعث بهبود روند رسوب زدایی می شود.