سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی آریا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نصرت الله صلح جویی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
عباس مصلحی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

مسئله بازیافت مواد با استفاده مجدد از موادی که قبلا از مواد اولیه ساخته شده اند به لحاظ صرفه جویی هرچه بیشتر در بهره برداری از ذخائی معدنی و همچنین به لحاظ جلوگیری از افزایش اثرات تخریبی زیست محیطی خود یکی از مهمترین مسائل در صنعت ساخت و معدن به شمار می آید. سازه های بتن مسلح که در اثر عوامل مختلفی نظیر زلزله،انفجار، نامرغوب بودن سازه های بتن و غیره تخریب می شوند بتن ضایعاتی را به وجود می آورند بتن ضایعاتی حاصل از تخریب سازه ها را می توان دوباره خرد نمود و به عنوان سنگدانهدر ساخت بتن استفاده کرد و بدین ترتیب ضمن جلوگیریو تحلیل اثرات تخریبی زیست محیطی حاصل از خرده بتن ها از بهره برداری بیرویه ذخائر معدنی نیز با استفاده ازاین روش تولید بتن جلوگیری بعمل آورد. دراین تحقیق که مقاله حاضر برگرفته از آن می باشد. اثر مواد افزودنی شامل اثر میکروسیلیس و فوق روان کننده در بتن های بازیافیت با استفاده از دانه های خرد شده بتن به عنوان سنگدانه و تنها در رابطه با مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته آن مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام تحقیق از میکروسیلیس و فوق روان کننده ARAKS SF 800 با استاندارد ASTM C 494تهیه شده از شرکت اصفهان سوپلای و سیمان تیپ ۱ سیمان اصفهان به همراه بتن خرد شده به عنوان درشت دانه و ریز دانه در ساخت مجدد بتن استفاده شده است. مخلوطهای بتن با استفاده از خرده بتن به طور کامل به عنوان بتن بازیافتی و بتن مبنا با استفاده از سنگدانه های طبیعی ساخته شده است . اختلاطهای ساخته شده مجموعا شامل دو سری ( یک سری با استفاده از مواد افزودنی و یکسری بدون مواد افزودنی ) می باشند که در تمامی موارد نمونه های فشاری آن مورد آزمایش قرار گرفته و مدول الاستیسیته ی هریک محاسبه شده است.