سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

راهب امیری – کارشناس ارشد سازه از دانشگاه محقق اردبیلی
مهین قنادی – کارشناس ارشد سازه از دانشگاه محقق اردبیلی
یوسف زندی – دکتری عمران، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
یوسف جاوید – کارشناس ارشد سازه از دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بتن سبک لیکا، از انواع بتن سبکی است که در کشور ما تولید می شود، این بتن با سبکدانه هایی موسوم به لیکا که دانه های رس منبسط شده می باشند ساخته شده می شود. نظر به مقاومت کم این نوع بتن در مقایسه با بتن معمولی، استفاده از این مواد افزودنی نظیر دوده سیلیس می تواند مقاومت مورد نظر را تا حدی افزایش دهد، از طرفی استفاده از این ماده افزودنی سبب افزایش وزن مخصوص بتن می شود که از این حیث مطلوب نمی باشد در این پژوهش سعی بر آن شده است که افزایش وزن مخصوص ناشی از استفاده دوده سیلیس با استفاده از شن تعدیل شود. برنامه آزمایشگاهی این پروژه شامل ۱۸ طرح اختلاط می باشد که از هر اختلاط ۶ نمونه مکعبی ۱۵*۱۵ تست شده است، که در مقاله حاضر فقط میانگین نتایج مقاومت این نمونه ها آمده است. نتایج نشان دهنده آن است که افزایش شن، وزن مخصوص را کاهش می دهد و این در حالی است که همزمان با این کاهش، مقاومت هم کاهش می یابد که نهایتا طرح اختلاط بهینه ای از مقدار شن و دوده سیلیس (وزن مخصوص حداقل با مقاومت حداکثر) و نسبت آب به سیمان مشخص بدست آمده است.