سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
نجمه نژادزمانی راوری – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی_گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
علیرضا لادن مقدم – استادیار و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
زهرا اوراقی اردبیلی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:
مریم با نام علمی Polianthes tuberos و از خانواده Amaryllidacea می باشد.این آزمایش با هدف بررسی اثر اسیدهیومیک و رومی کمپوست بر میزان جذب عناصر ماکرو،در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۹ تیمار(شاهد،دوحجم۱Verim وشش غلظت ۲HA ) مورد بررسی قرار می گیرد.نتایج حاکی از تاثیر زیاد تیمارها بر صفات می باشد به طوری که تاثیر اسید هیومیک با غلظت ۴۰ گرم ،باعث افزیش جذب عناصرشد. در مجموع تیمار ۴۰گرم بیشترین و۱%کمترین تاثیر ر داشت با این وجود تیمار۶۰% Verim نیزدر برخی صفات بسیار موثر بود.