سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی اسماعیلیان – کارشناس ارشد ساخت و تولید – دانشکده مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی مهرور – کارشناس ارشد ساخت و تولید – دانشکده مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عبدالعلی مراثی – استادیار – دانشکده مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:

امروزه آلیاژهای تیتانیوم به دلیل شرایط مناسب فیزیکی و مکانیکی کاربرد بسیار زیادی در صنایع، خصوصا صنایع هوایی پیدا کرده است. در کنار همه مزایای آلیاژهای تیتانیوم برخی موارد مانند ترد شدن در دمای بالا و هدایت حرارتی کم باعث شده در روشهای تولید مرسوم، مشکلات در شکل دهی و ماشینکاری تیتانیوم وجود داشته و کاربرد روشهای ماشینکاری مدرن مانند ماشینکاری تخلیه الکتریکی برای این آلیاژها افزایش یابد. افزایش میزان نرخ براده برداری در این نوع ماشینکاری با کاهش صافی سطوح همراه است. یکی از روشهای بهبود صافی سطح افزودن پودر فلزات و اکسید آنها به دی الکتریک است. در این مقاله با افزودن پودر اکسید آلومینیم (AL2O3) ، در دی الکتریک به بررسی صافی سطح و توپوگرافی سطح در دو حالت بدون پودر و با پودر پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که افزودن پودرها به دی الکتریک سبب بهبود صافی سطح میگردد و میتوان با جریانهای الکتریکی بالاتر که سبب افزایش نرخ براده برداری میگردند صافی سطح را در حد مورد نظر نگه داشت که این شرایط در حالت بدون پودر امکان پذیر نمیباشد. در این مقاله به کمک روش طراحی آزمایشات سعی شده اثر پارامترهای اضافه کردن پودر (Powder)، زمان خاموشی پالس (TWR)، زمان روشی پالس (Pulse On Time) و جریان (I) بر روی صافی سطح مورد بحث قرار گرفته و مقادیر بهینه جهت داشتن سطح مطلوب محاسبه شده اند.