سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مهدی جنیدی – مدرس دانشگاه کارشناس ارشد مدیریت اموربازاریابی و مشتریان بانک ملت
مهدی بشیری – مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی اثر اعتماد مشتریان برپذیرش بانکداری اینترنتی برمبنای مدل پذیرش فناوری TAM انجام گرفته است مدل پذیرش فناوری یکی ازمدلهایی است که بطور گسترده و وسیع برای تشریح عوامل اثرگذاربر پذیرش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کاربران و مشتریان مورد استفاده قرارگرفته است دو باور سهولت استفاده درک شده و سودمندی درک شده به عنوان دوسازه اساسی در تعیین پذیرش انواع فناوری اطلاعات در دهه های گذشته مدنظر قرارگرفته است دراین پژوهش از اعتماد به عنوان سازه ای دیگر که تاثیری بسزا در پذیرش بانکداری اینترنتی دارد به منظور توسعه TAM استفاده شده است. دراین پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی نمونه ای متشکل از ۲۱۹ نفر از کاربران بانکداری اینترنتی بانک ملت با استفاده از ابزارهای اماری از جمله تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرارگرفته اند. یافته های تحقیق نشان داده است که اعتماد تاثیر مهمی در پذیرش بانکداری اینترنتی دارد.