سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد زارع – استادیار بخش زمین شناسی
مریم رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

دشت سرچاهان شرقی بخشی از حوضه آبریز رودخانه اعظم است که از شمال به بوانات از غرب به سرچاهان غربی ( آبریز قادرآباد – رودخانه سیوند) از شرق به خوانسار و از جنوب به حوضه دریاچه طشک محدود می گردد. این محدوده از لحاظ تقسیمات کشوری در بخش سرچاهان شهرستان بوانات استان فارس قرار دارد. دراین تحقیق مدل ریاضی آبخوان آبرفتی این دشت تهیه و سپس کالیبره و تعیین صحت شد این مدل جهتپیش بینی اثرات سیاستهای مختلف بهره برداریو یا تغییر در وضعیت بارش سالانه بر مقدار آب زهکشی شده توسط تنها رودخانه موجود در دشت به کار برده شد.