سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل خان احمدلو – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد غلامی –

چکیده:

با استفاده از سیستمهای آشکارسازی تخلیه جزئی برپایه مشخصه فرکانسی می توان به اطلاعات با ارزشی از نحوه توزیع دامنه مؤلفه های فرکانسی پالسهای تخلیه جزئی دست یافت. این الگوها همراه با آنچه که از نتایج آزمایشگاهی مشهود است، نشان می دهند که حالتهای مختلف تخلیه های جزئی، شکلموج و مشخصات فرکانسی مخصوص به خود دارند که متأثر از تأخیرهای زمانی آماری، مقدار جریان سیگنال تخلیه و آثار حافظه ای پالسهای PD می باشند. حال بنابر اهمیت موضوع و نیز با توجه به اینکه تغییرات فرکانسی منبع تغذیه اثرات قابل توجهی بر شکلموج پالسهای PD دارد، لذا تأثیر این عامل به همراه تأخیرهای زمانی آمار ی شبیه سازی شده و اثر غیرقابل اغماض اعوجاجهای هارمونیکی منبع تغذیه بر طیف فرکانسی PD مورد تحلیل قرار گرفته است.