سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد رضا فروزان مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
سید محمد حسینعلی پور – استاد یار دانشگاه علم و صنعت ایران
شمس الدین میر دامادی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
مهناز آقایی پور – عضو هیئت علمی سازمان انتقال خون ایران

چکیده:

اکسیدهای تیتانیوم به عنوان مواد با خونسازکاری مناسب شناخته شده وبه عنوان پوشش برای ابزارهای در تماش با خون پیشنهاد میشوند.با این وجود میزان اندکی درباره آثاری همچون ضخامت لایه ساختار نانومتری بر مکانیزم انعقاد خون بررسی گشته است.هدف از انجام این تحقیق تهیه فیلم نانو ساختار tio2 بر زیرلایه از جنس فولاد زنگ نزن ۳۱۶l میباشد که از طریق لایه نشانی غوطه وری سل ژل ( Dip Coating )و در ۵لایه پوشش تهیه میشود. محلول اولیه مورد استفاده جهت لایه نشانی از طریق هیدرولیز محلول تیتانیوم ایزو پروپوکسید تهیه شد.مورفولوژی سطح و ساختار لایه ها به ترتیب بوسیله میکروسکوپ نیروی اتمی و پراش پرتو ایکس مطالعه گشت.خونسازگاری با اندازه گیری زمان انعقاد و چسبندگی پلاکتی مورد ارزیابی قرار گرفت.درنهایت با افزایش تعداد لایه ها زمان انعقاد افزایش و چسبندگی پلاکتی کاهش یافت که بیانگر افزایش خونساز گاری ابزارهای پوشش یافته با این فیلم میباشد.